Privacy Beleid

Privacy beleid aangaande verwerking persoonsgegevens

Wanneer u aan Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. persoonsgegevens beschikbaar stelt via onze website of ander zins, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met de nationale wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens AVG, zoals dit door Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. opgenomen is in de navolgende privacyverklaring.

1. Verzameling en verwerking
Wij zullen uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen en verwerken, wanneer u interacties met ons aangaat via diverse kanalen, waaronder onze website, email en/of telefonisch.

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om u de diensten te kunnen verlenen en/of producten te leveren waar u om vraagt.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken zijn:

  • Contactinformatie zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, aanspreektitel, enz.
  • Informatie die u ons verschaft, wanneer u contact met ons opneemt via online contactformulieren.

2. Doeleinden en gronden
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer:

  • u toestemming heeft verleend voor dergelijke verwerking of,
  • de verwerking noodzakelijk is om de inhoud van een contract uit te voeren of,
  • de verwerking noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan wij onderworpen zijn of,
  • de verwerking noodzakelijk is voor legitieme doeleinden die wij of derden nastreven, voor zover een dergelijke verwerking voor u niet als nadelig kan worden aangemerkt. Als legitieme doeleinden gelden ons belang in de ontwikkeling, evaluatie, marketing en verkoop van onze producten en diensten, het nastreven, ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties met onze klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties,

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om uw gebruik van onze diensten en onze producten te faciliteren.
  • Om contact met u op te nemen als onderdeel van een gewone zakelijke relatie met een klant.
  • Om u offertes, facturen, mail enz. te sturen, als onderdeel van de zakelijke relatie
  • Om te voldoen aan eventuele toepasselijke wetgeving.

3. Bewaartermijn
Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden.

4. Delen met derden

Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Onthulling en overdracht van uw persoonsgegevens aan derden wordt tot een minimum beperkt. Wij kunnen persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden aan derden onthullen of beschikbaar stellen:

Als het om derden gaat die diensten voor ons verrichten, bijv. hostingdiensten, IT-support, administratieve diensten enz.
Om onze wettige rechten te bepalen, geldend te maken of te verdedigen.
Wanneer u uw voorafgaande toestemming heeft verleend om persoonsgegevens aan derden te onthullen.
In geval van een fusie, verkoop, overdracht of andere verandering in de eigendomsverhoudingen van Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. of een deel daarvan geldt (inclusief, maar niet beperkt tot gevallen waarin sprake is van een faillissement of een vergelijkbare procedure).

5. Cookies
Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. gebruikt op onze website alleen technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze zijn nodig voor de werking van de website en de optimalisatie. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of verwijdert.

6. Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites of geïntegreerde sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven (websites van derden) of voor de werkwijzen van dergelijke bedrijven met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens. Wanneer u websites van derden bezoekt, adviseren wij u het privacy beleid van de betreffende website te raadplegen.

7. Beveiliging
Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en gebruikt passende maatregelen om in de veiligheid van uw persoonsgegevens te voorzien.

8. Uw rechten
U heeft recht om uw persoonsgegevens die verwerkt zijn of worden, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de inzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen alle informatie die onjuist of niet actueel is, op uw verzoek verwijderen of corrigeren. Om gebruik te maken van een van bovenstaande rechten, kunt u contact met ons op te nemen via info@bouwbedrijfwagenaar.nl

Let op: wanneer u het niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie
Mocht u vragen of verzoeken hebben over onze verwerking van persoonsgegevens of het privacy beleid in algemene zin, dan kunt u contact met ons opnemen:

Bouwbedrijf Wagenaar v.o.f.

Inialoane 23
9263 RB  GARYP
info@bouwbedrijfwagenaar.nl